logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Organy Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Stanisław Maciaszek  Burmistrz Miasta Koła


RADA NADZORCZA

Grzegorz Leśniewicz   - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Kałużny         - Członek Rady Nadzorczej

Kazimierz Kluska       - Członek Rady Nadzorczej


ZARZĄD SPÓŁKI

Dariusz Rosiak - Prezes Zarządu