logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu do poprawy efektywności energetycznej
 
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole w celu poprawy sprawności cieplnej, a tym samym optymalizacji w zakresie zużycia spalonego węgla, ograniczenia emisji szkodliwych gazów cieplarnianych oraz określenia priorytetu prac renowacyjnych sieci ciepłowniczej coraz częściej sięga po nowoczesne urządzenia wspomagające te procesy.
W tym celu w dniu 26.01.2018 przy wykorzystaniu drona poddano kontroli sieć ciepłowniczą – przesyłową, której łączna długość wynosi 20 700 metrów.
  
Wykorzystanie drona wyposażonego w kamerę termowizyjną, którą ze względu na swoje małe gabaryty i duże możliwości dotarcia do miejsc najtrudniej dostępnych pozwoliło określić miejsca, gdzie straty ciepła mogą wiązać się z niedostateczną lub uszkodzoną izolacją sieci ciepłowniczej. Takie miejsca będą objęte w pierwszej kolejności pracami remontowymi przez pracowników naszej firmy. Przyczynią się do poprawy efektywności cieplnej, a tym samym zadowolenia naszych Klientów.
Kontrola infrastruktury ciepłowniczej za pomocą drona minimalizuje koszty prac związanych z remontami sieci ciepłowniczej i pozwala na skierowanie sił i środków firmy w miejsca wymagające napraw lub konserwacji w pierwszej kolejności.
  
Pierwszym, praktycznym przykładem wykorzystania zdjęć wykonanych w termowizji była lokalizacja awarii na ulicy Szkolnej, gdzie nastąpiło rozszczelnienie sieci i wypływ gorącej wody.
Podjęte w dniu 5-6.04.2018 działania naprawcze polegające na wymianie dwumetrowego odcinka rury preizolowanej DN50, pozwoliły na szybkie przywrócenie normalnej pracy sieci.