logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

W dniu 20.09.2018r. na terenie naszego zakładu odbyły się ćwiczenia przeciwpożarowe, których scenariusz zakładał zaistnienie pożaru w budynku kotłowni, zasłabnięcie jednego z pracowników oraz ewakuację pracowników z terenu zagrożonego  pożarem. W ćwiczeniach uczestniczyły trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej Komendy w Kole wraz z specjalistycznym sprzętem ratunkowym, m.in. 2 bojowe wozy gaśnicze i podnośnik koszowy. Realizacja działań ratowniczo – gaśniczych była związana w szczególności z ugaszeniem pożaru, zapewnieniem zaopatrzenia wodnego, ewakuacji i udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie sposobów rozpoznawania zagrożeń i przygotowania służb do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych w tego rodzaju zakładach. Bardzo ważnym elementem podczas ćwiczeń było również sprawdzenie praktycznych możliwości współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z zakładowymi służbami ratowniczymi. W podsumowaniu ćwiczeń Dowódca działań pozytywnie ocenił procedury ppoż. obowiązujące w firmie oraz właściwe zachowanie pracowników w czasie sytuacji kryzysowej. Ustalono, że podobne ćwiczenia będą odbywały się cyklicznie, przynajmniej raz w roku.

Tekst: Waldemar Tyrański