logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Polityka Jakości i Środowiskowa

Misją Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole jest zapewnienie mieszkańcom naszego miasta czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła, przy dochowaniu norm ochrony środowiska i po konkurencyjnych cenach.

Oferujemy naszym klientom niezawodny i wygodny system zaopatrzenia w ciepło, stałą fachową pomoc i doradztwo techniczne. Naszym nadrzędnym celem jest spełnienie wymagań i oczekiwań klientów poprzez stałe podnoszenie jakości usług, zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko, oraz wdrożenie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Mamy świadomość, że działalność nasza ma pewien niekorzystny wpływ na otoczenie spowodowany między innymi emisją zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, dlatego w swoich poczynaniach przywiązujemy bardzo dużą rolę do minimalizowania skutków tego oddziaływania.
W swoich działaniach zobowiązujemy się do:

  1. spełniania potrzeb naszych klientów, poprzez oferowanie im niezawodnej dostawy energii cieplnej - po konkurencyjnych cenach,
  2. spełniania odpowiednich wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących środowiska, oraz innych wymagań dotyczących firmy,
  3. systemowego podejścia do zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego poprzez określenie, wdrożenie i monitorowanie wszystkich zidentyfikowanych w Spółce procesów, a także ich optymalizowanie,
  4. stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w ciepłownictwie,
  5. stałego podnoszenia świadomości, że za jakość i wpływ na środowisko odpowiedzialny jest każdy pracownik,
  6. podnoszenia kwalifikacji wszystkich pracowników poprzez szkolenie,
  7. ciągłego, systematycznego doskonalenia.

Wszyscy pracownicy MZEC Sp. z o.o. są świadomi treści tej polityki i zobowiązują się do wykonywania swojej pracy w sposób zapewniający jej pełną realizację. Zarząd Spółki deklaruje ponadto zapewnienie odpowiednich zasobów i środków dla realizacji ustanowionej polityki.

Gwarancją osiągnięcia wytyczonych celów jest funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Polityka ZSZ firmy jest ogólnie dostępna, rozumiana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji.Koło, dn. 21.11.2017                                                                    Prezes Zarządu
         (Wyd, V)                                                                       mgr. Inż. Dariusz Rosiak